logo
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
GÖREV TANIMLARI
Kültür ve Spor Şube Müdürlüğü

Kültür Hizmetleri

★ Uluslararası düzeyde kültürler arası etkileşimi ve öğrenmeyi sağlayacak etkinlikleri gerçekleştirerek bu kapsamda çalışmak isteyen öğrencilerimize ve öğrenci topluluklarına destek vermek.
★ Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde gençliğe yönelik düzenlenen etkinliklere öğrencilerimizin katılımını sağlamak.
★ Öğrenci Topluluklarının ve öğrenci gruplarının çeşitli eğitimler ile kapasitelerini arttırarak gelişimlerine katkı sağlamak. Kültürel ve sanatsal faaliyetler, etkinlik, organizasyon ve kurslar düzenlemek.
★ Gerçekleştirilen etkinliklerin kalitesini geliştirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak.
★ Ebru, Tezhip, Çinicilik, Hat gibi sanatlara yönelik çeşitli kursları açarak günümüzde kaybolmaya yüz tutmuş değerlerimizin gelecek kuşaklara aktarımını sağlamak.
★ Başta Bursa Merkezi ve ilçeleri olmak üzere yakın illerin maddi ve manevi kültür mirasları ile tabiat varlıklarını keşfetmeye yönelik kültür ve doğa gezileri düzenlemek.

Spor Hizmetleri

Öğrenci ve personelimizin etkin bir şekilde sportif faaliyetlerde yer almasını sağlamak amacıyla Kampüs içinde oluşturulmuş tesislerimizin yanı sıra Kentin sporla ilgili alt yapısının da bu amaçla kullanılmasını sağlamak için ilgili kurumlarla işbirliği yaparak çeşitli müsabakalar ve spor turnuvaları düzenlemek, bilinçli spor yapılması için uzman elemanlar temin etmek, üniversiteler arası müsabakalara katılımı sağlamak, başlıca spor hizmetlerimiz arasında bulunmaktadır. Bu kapsamda şehrimizdeki belediyelerle çeşitli protokoller imzalanmış olup, protokol kapsamında olan tesisler öğrencilerimizin ve personelimizin % 50'ye varan indirimlerle faydalanması sağlanmıştır.

Spor Hedefimiz

★ Üniversitemiz öğrencilerinin eğitim-öğretim ve bilimsel çalışmalarının yanı sıra, boş zamanlarını olumlu değerlendirmeleri, beden ve ruh sağlıklarının korunması amacıyla sporu teşvik etmek.
★ Üniversitemizi üst düzeyde temsil edecek birçok branştan oluşan bir spor kulübü oluşturmak.
★ Yerel, ulusal ve uluslararası boyutta yapılan turnuva ve müsabakalara katılmak.
★ Her branşta yetkin okul takımı oluşturarak, müsabakalar düzenlemek.
★ Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla işbirliği yaparak bu alandaki çalışmaları yaygınlaştırmak.
★ Üniversitemizi temsilen öğrencilerimizin yarışma ve karşılaşmalara katılmalarını sağlamak.
★ Üniversitemizin tüm spor tesisleri ve malzemelerinin tek elden kullanılmasını ve çalışmaların planlı bir şekilde bir merkezden yönetilmesini sağlamak.

Mediko - Sosyal Şube Müdürlüğü

SAĞLIK HİZMETLERİ


Üniversitemiz Mimar Sinan ve Yıldırım Bayezid Yerleşkesi’nde birer revir bulunmaktadır. Revirlerde, sağlık hizmeti bir iş yeri hekimi (part time) ve hemşire ile hizmet vermektedir. Birinci basamak sağlık kurumları ve Hemşirelik Kanununda belirtilen yetki ve sorumluklar çerçevesinde Üniversite personeli ve öğrencilerimiz için gerekli acil tıbbi tedavi ve ilk yardım uygulamaları, acil haller dışında müdavi hekim tarafından yazılı olarak verilen tedavi uygulamaları, pansuman, enjeksiyon uygulamaları, kan grubu, tansiyon, kolesterol ve kan şekeri ölçümleri yapılmaktadır. Kurumda hemşirelik girişimleri ile karşılanabilecek sağlıkla ilgili ihtiyaçlar belirlenmekte, planlanmakta ve uygulanmaktadır. Ayrıca birimimize müracaat eden personel ve öğrencilerimize sağlıkla ilgili danışmanlık yapılmaktadır.

REVİR


Üniversitemiz revirinden sağlık güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın direk hizmet alınabilmektedir.

★ Yükseköğrenim gören, 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayanlar, anne veya babasının sağlık güvencesinden yararlanmaya devam edecektir. Bu kişilerin her yıl öğrenci belgelerini sosyal güvenlik il müdürlüğüne götürmesi yeterli olacaktır
★ Anne veya babasının sağlık güvencesi olmayan ve 25 yaşını doldurmamış üniversite öğrencileri ise öğrenci belgesi ile SGK'ya öğrenci olduğunu beyan ederek prim ödemeden sağlık güvencesinden yararlanır.
★ 25 yaşını doldurmuş ve hiçbir Sosyal güvencesi olmayan öğrenciler, gelirlerine (göre sosyal dayanışma ve dayanışma vakfı aracılığı ile gelir testi yaptırarak) sosyal güvenlik kurumuna (SGK) prim ödeyerek hastanelerden yararlanılır.
★ Liseyi bitirdikten sonra üniversite kaydı yaptırıncaya kadar geçen dönem süresinde tarafınıza SGK borcu oluştu ise, öğrenci belgenizle SGK'ya beyanda bulunarak genel sağlık sigortasına borçlarınızı sildirebilirsiniz.
★ Üniversitemiz Yıldırım Bayezid Yerleşkesinin bulunduğu 152 Evler Mahallesinde yakın konumda bulunan Feride Kutlucan Aile Sağlık Merkezi ile Yıldırım 33 No'lu 152 Evler Aile Sağlık Merkezindeki hekimlere aile hekimliği kaydı yaptırılarak ücretsiz muayene hizmeti alınabilir.
★ SGK aktivasyonunu yaptırdıktan sonra ilimizde bulunan tüm aile sağlığı merkezleri, devlet hastaneleri ve üniversite hastanelerinden sağlık güvencesi ile hizmet alınabilmektedir.

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Genel Sağlık Sigortası Kapsamına Alınması.


6486 sayılı Kanun hükümlerinde yapılan değişiklik uyarınca ülkemizde eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilerin (burslu öğrenciler dahil) genel sağlık sigortası tescil işlemleri isteğe bağlı hale getirilmiş olup söz konusu öğrencilerin talep etmeleri halinde genel sağlık sigortası tescil işlemleri öğrenim gördükleri üniversitenin bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce veya Sosyal Güvenlik Merkezlerince yapılacaktır.

6486 sayılı Kanunla yapılan değişiklik uyarınca yabancı uyruklu öğrencilerden genel sağlık sigortalısı olmak isteyenlerin, genel sağlık sigortası tescilleri için;

29/5/2013 tarihinden sonra ilk defa üniversitelere kayıt yaptıran öğrencilerin ilk kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde, öğrenim gördükleri üniversitenin bulunduğu yerdeki Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne veya Sosyal Güvenlik Merkezlerine başvurması gerekmektedir. Aksi durumda bu kapsamdaki yabancı uyruklu öğrencilerin öğrenimleri boyunca bir daha 5510 sayılı Kanunun 60'ıncı maddesinin yedinci fıkrası kapsamında genel sağlık sigortalısı olmaları mümkün değildir.

Genel Sağlık Sigortası ve tedavi giderleri hakkındaki ayrıntılı bilgi için lütfen TIKLAYINIZ.

Öğrencilerimiz, 08:00- 17:00 saatleri arasında birimimize direk başvurabilirler.

Birimin Yeri:
Yıldırım Bayezid Yerleşkesi A Blok 1. Kat No: 116 - ☎ 0 224 300 35 51
Mimar Sinan Yerleşkesi B Blok (Öğrenci Merkezi) Giriş Katı, No: Z-21 ☎ 0 224 300 36 43

Hemşire Yasemin RUHLUCAN yasemin.ruhlucan@btu.edu.tr

Doktor M.Serhat YAMALI : Salı günü Yıldırım Bayezid Yerleşkesi, Perşembe günü Mimar Sinan Yerleşkesi'nde 12.00-13.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Üniversitemiz revirlerinde acil, rutin tedavi hizmetleri ve tahlil işlemleri için lütfen TIKLAYINIZ.

PSİKOLOJİK DANIŞMA ve REHBERLİK


PSİKOLOJİK DANIŞMA NEDİR?
Psikolojik yardım, bireyin kişisel sosyal, mesleki ya da akademik alanlarda gelişimi ve uyumu ve problemlerinin çözümü gibi konularda tarafsız, güven ve gizliliğe dayanan bu alanda eğitim almış uzman tarafından verilen profesyonel bir hizmettir.

PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİĞİN AMAÇLARI NELERDİR?
★ Bireyin olumlu toplumsal beceriler kazanmasını ve kişilerarası iyi ilişkiler kurabilmesini sağlamak
★ Bireyin kendini tanımasını, yetenek, ilgi ve becerilerini keşfetmesini sağlamak
★ Duygusal, bilişsel, davranışsal ve sosyal problemlerinin üstesinden gelebilmesi için doğru yolu bulmasını sağlamak ve problem çözme becerilerini geliştirmek.

PSİKOLOJİK YARDIMA İHTİYACINIZ OLDUĞUNU NASIL ANLARSINIZ?
★ Bulunduğunuz ortama veya şehre uyum sağlamada zorluk yaşanıyorsanız.
★ Kendinizi gergin, stresli veya öfkeli hissediyorsanız
★ Kendinizi üzgün, çaresiz ya da umutsuz hissediyorsanız
★ İnsanlarla ilişkilerinizde sorunlar yaşıyorsanız
★ Hayatınızın yolunda gitmediğini düşünüyorsanız
★ Kariyer hedeflerinizi belirlemede zorlanıyorsanız
★ Kendinizi daha iyi tanımak istiyorsanız
★ Derslerde zorlanıyorsanız ve nasıl ders çalışacağınızı bilmiyorsanız
★ Kimse ile paylaşamadığınız ancak duygu ve düşüncelerinizi bir uzmanla konuşmak istiyorsanız
★ Utangaçlık, mükemmeliyetçilik gibi özelliklerinizin hayatınızı zorlaştırdığını düşünüyorsanız

Birimimize başvurmanız hayatınıza daha sağlıklı bir şekilde devam etmenize yardımcı olacaktır. Başlangıçta yaşayacağınız çekinme normaldir. Danışma sürecinde daha rahat olduğunuzu fark edeceksiniz

PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK SÜRECİ NASILDIR?
★ Psikolojik danışma süreci öncelikle gizliliğin ve karşılıklı güvenin esas alındığı, tarafsız ve koşulsuz kabulün olduğu açık ve dürüst bir yardımdır.
★ Birimde, kısa ya da uzun süreli bireysel psikolojik danışma hizmeti verilmektedir. Kişinin ihtiyacı doğrultusunda uzman tarafından belirlenen tekniklerle görüşmeler devam etmektedir.

PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK BİRİMİNE NASIL BAŞVURULUR?
★ Birimde sunulan hizmet ÜCRETSİZDİR.
★ E-posta ile randevu alınabilmektedir. Randevu tarihinde danışman bir ön görüşme yaparak yol haritasını belirlemekte ve sonraki randevuları planlamaktadır.
★ Danışan randevu gününde ve saatinde birimde hazır olarak görüşmeye katılmakta, gelmeyeceği durumlarda en az 24 saat öncesinde birime haber vermektedir. Görüşmeler 40 – 50 dakika sürmektedir.
★ Birim, Mimar Sinan Yerleşkesi B Blok (Öğrenci Merkezi) zemin katta Z 20 ve Z 19 No'lu odada bulunmaktadır.
★ Birim, 08.00-12.00 ile 13.00-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
★ Randevu için irtibat:

Uzman Psikolog Nesrin TÜRKER
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi
☎ 808 11 86
E-Posta: nesrin.turker@btu.edu.tr
Z 19 Numaralı Ofis

Psikolog Ceren TATAYLAK
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi
☎ 300 32 54
E-Posta: ceren.tataylak@btu.edu.tr
Z 20 Numaralı Ofis

PSİKOLOJİK DANIŞMA İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER
★ Psikolog ilaç önermemektedir. Gerekli durumlarda psikiyatriste yönlendirme yapılmaktadır.
★ Birime gelenlerin isimleri ve bilgileri gizli tutulmaktadır. Personellerin dosyalarına veya öğrencilerin transkriptlerine kesinlikle yazılmamaktadır.
★ Değişim kolay bir süreç değildir. Danışanında çaba gösterdiği, aktif olduğu bir süreçtir. Duruma göre uzun süre görüşmeler devam edebilmektedir. Danışmanın elinde sihirli bir değnek olmadığı unutulmamalıdır.
★ Psikolojik danışma hizmeti alan kişilerin derin sorunları olması gerekmemektedir. Hayatınızın her alanında ihtiyaç duyduğunuz konularda danışmanlık alınabilmektedir.


BESLENME VE DİYETETİK


Birimimiz sağlıklı beslenme ve diyetetik çalışmaları kapsamında personel ve öğrencilerimize yönelik danışmanlık hizmetleri vermektedir. Diyetetik hizmetleri birim personelimiz Diyetisyen Meryem YAKUPOĞLU tarafından Salı ve Çarşamba günleri 13.30 – 17.00 saatleri arasında Mimar Sinan Yerleşkesi B Blok Z-21 no’lu ofiste ( revir ) verilmektedir. Diyetetik hizmetlerinden yararlanmak isteyen personel ve öğrencilerimiz belirtilen gün ve saatlerde randevu oluşturabilir.

Bilgi ve randevu için:
Diyetisyen Meryem YAKUPOĞLU
☎ 300 32 57
E-posta: meryem.yakupoglu@btu.edu.tr

Üniversitemiz Mimar Sinan Yerleşkesinde bir öğrenci, bir personel ve Yıldırım Bayezid Yerleşkesinde bir öğrenci, bir personel olmak üzere dört yemekhane bulunmaktadır. Öğrenci ve personel yemekhanelerinde öğle vakti 4 çeşit yemek hizmeti verilmektedir.

İrtibat Kişisi:
Diyetisyen Meryem YAKUPOĞLU
☎ 300 32 57
E-posta: meryem.yakupoglu@btu.edu.tr


Üniversitemiz yemekhanelerindeki yemek servisi saatleri aşağıda belirtilmiştir.


Mimar Sinan Yerleşkesi
Personel yemek servis saatleri 12.00-13.00 (Personel Yemekhanesi)
Öğrenci yemek servis saatleri 11.05-14.00 ( Öğrenci Yemekhanesi)

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi
Personel yemek servis saatleri 12.00-13.00 (Personel Yemekhanesi)
Öğrenci yemek servis saatleri 11.05-14.00 ( Öğrenci Yemekhanesi)


BURSLAR


EĞİTİM BURSLARI
Kamu kurum-kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşları, Gerçek ve Tüzel kişiler ile Dernek ve Vakıflar tarafından verilen karşılıksız nakit para burslarıdır. Bu burslar için öğrenci seçimi, bursu verenler ile Burs Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılmaktadır.

YEMEK BURSU
Gerekli şartları taşıyan öğrencilerimize Üniversitemiz yemekhanelerinde verilen ücretsiz yemek bursudur. Her akademik yılın başında duyurulmakta ve başvuran öğrenciler arasında uygun koşulları sağlayan öğrencilerimize bir yıl boyunca verilmektedir.

KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMA
Öğrencilerin ders saati dışındaki boş zamanlarında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda Üniversite bünyesinde geçici işlerde çalıştırılarak, hem maddi kazanç hem de uygulama becerisi kazanmalarını sağlayacak çalışma şeklidir. Her akademik yılın başında duyurulmakta ve başvuran öğrenciler arasında uygun koşulları sağlayan öğrencilerimize bir yıl boyunca çalışma imkanı sunulmaktadır.