logo
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
Yeşil Kampüs Semineri Yapıldı
Yazı Fontu

İklim değişikliği ile mücadele, çevresel sürdürülebilirliği sağlama, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakma adına Yenilenebilir Enerji Topluluğu’nun düzenlediği Yeşil Kampüs Semineri’nde farklı bölümlerden öğrenciler, UI GreenMetric 2023 yılı dünya sıralamasında birinci olan Wageningen Üniversitesi ve Amerika Birleşik Devletleri sıralamasında birinci olan Kaliforniya Üniversitesi ile Türkiye sıralamasında birinci olan İstanbul Teknik Üniversitesi, ikinci olan Yıldız Teknik Üniversitesi, üçüncü olan Erciyes Üniversitesi ve yedinci olan Orta Doğu Teknik Üniversitesinin “Enerji ve İklim Değişikliği, Yapı ve Altyapı, Ulaşım, Su, Atık ve Eğitim” konularında yaptıkları çalışmalar hakkında sunumlar gerçekleştirmiştir.

Organizasyon sorumlusu Faruk AKKUŞ sunumunda; sürdürülebilirlik, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, yeşil kampüs, THE (Times Higher Education) Etki Sıralaması, QS (Quacquarelli Symonds) Dünya Üniversite Sıralaması ve UI GreenMetric Dünya Üniversite Sıralaması,

Dücane ÖZDEMİR UI GreenMetric’in “Enerji ve İklim Değişikliği” ana başlığında; enerji tüketimi, sürdürülebilir enerji üretimi, enerji verimliliği, enerji tasarrufu, yenilenebilir enerji, yenilenemez enerji ve CO2 emisyonu,

Oğuzhan DEMİR UI GreenMetric’in “Yapı ve Altyapı” ana başlığında; yeşil binalar ve LEED sertifikası, yerel ısıtma sistemleri ile enerji verimliliğinin artırılması, bitki örtüsüyle kaplı alan ve uygulamaları, su korunumu ve atık yönetimi, yenilenebilir enerji kullanım payının artırılması ve uygulamaları,

Okan ŞENER UI GreenMetric’in “Ulaşım” ana başlığında; bisiklet parklarının genişletilmesi, bisiklet kiralamanın ve elektrikli araç kullanımının teşvik edilmesi, elektrikli araç şarj istasyonlarının kurulması ve toplu taşıma hizmetlerinin iyileştirilmesi,

Furkan Selim YAVUZ UI GreenMetric’in “Su” ana başlığında; su tüketimi, su kaynakları, sulama sistemleri, su arıtma tesisleri ve sistemleri, peyzajda kullanılan su, laboratuvar ve seralardaki su arıtma yöntemleri ve LEED sertifikası,

Merve BEDİR UI GreenMetric’in “Atık” ana başlığında; atık yönetimi, geri dönüşüm, atık türleri, atıkların azaltılması ve kaynakların verimli kullanılması,

Leyla KARAKAYA UI GreenMetric’in “Eğitim” ana başlığında; sürdürülebilirlik ile ilgili dersler, projeler ve etkinlikler ve

Yenilenebilir Enerji Topluluğu Başkanı Mertcan ŞAHİN topluluğun amacı, misyonu, vizyonu, eğitimleri, teknik gezileri, webinarları, spor etkinlikleri, TÜBİTAK projeleri ve seminerleri hakkında detaylı sunumlarını gerçekleştirmişlerdir.

20 Mayıs 2024